Ein cegin cartrefol a chroesawgar yng nghanol Llandaf yw’r lle delfrydol i brofi pobi.


Restaurant

Bacws Llandaff

Cyfeiriad2 Prospect Drive, Llandaf, Caerdydd
Ffôn029 2020 9550
E-bosthaftudno@yahoo.co.uk