Cyrsiau Coginio

Ar eich marciau. Barod. Ewch.


Mae ein cegin cartrefol a chroesawgar yng nghanol Llandaf yn le delfrydol i brofi pobi a choginio drostynt eu hunain.

Rydym yn cynnal dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer cogyddion profiadol a ddi-brofiad. Ein nod drwy redeg y cyrsiau yw rhannu ein brwdfrydedd a phrofiad yn y gegin mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

Rydym bob amser yn cadw ein dosbarthiadau diweddaru yma ar-lein. Dewiswch o’n hamserlen bresennol o weithdai a chyrsiau isod.