Amdanom Ni

Blasus + Iachus = Bacws Haf

Dau gogydd wedi dod at eu gilydd yw Bacws Haf - Haf a Ian. Mae gan y ddau sgiliau a'r technegau i'w rhannu gydag eraill.

Haf Hayes

Nes i syrthio mewn cariad â phobi pan oeddwn yn llai, gan helpu fy Nain i baratoi gwleddoedd gwych ar gyfer y teulu. Yna, pan yn yr ysgol uwchradd yn Aberystwyth, wnes i redeg cwmni arlwyo fy hun, o’r enw Cegin Haf.

Ers hynny, rwyf wedi parhau i bobi, yn gwerthu ym marchnadoedd ffermwyr lleol yng Nghaerdydd a chyflenwi nifer o siopau coffi lleol. Fel athro a mam yr wyf bob amser yn awyddus i ystyried cynhwysion tymhorol iach tra’n gwneud unrhyw sesiwn goginio yn hwyl ac yn ddiddorol.

Roedd ganddi ei stondin ei hun ym marchnad Ffermwyr Caerdydd a drefnwyd marchnadoedd bach o amgylch ysgolion cynradd lleol i addysgu disgyblion cynradd ynglŷn â chynhwysion tymhorol iach.

Ian Williams

Un o’m anrhegion wrth Santa yn dri mlwydd oed oedd cegin fach, felly se sy’n gyfrifol am fy angerdd am goginio. Hyd yn oed cyn hynny arferwn i osod allan picnic ac yn gwahodd y teulu i wledda ar y llawr yn yr ystafell fyw. Fy mhrofiad ymarferol cyntaf oedd pan yn ymuno â’m Modryb Sally yng Nghanolfan Ucheldre a hi ddysgodd i fi sut i bobi popeth: o’r sbwng Victoria symlaf i’r pei meringue lemwn mwyaf enfawr.

Y dyddiau hyn , Rwyf wrth fy modd yn arbrofi gyda gwahanol ddulliau o addurno cacennau ac wedi cyflwyno mewn sawl cystadleuaeth, gan ennill y Bakeoff Tafwyl cyntaf erioed ac ennill ychydig o rai eraill yn lleol. Gallwch bob amser ddysgu mwy a dod o hyd i rywbeth newydd ar Pinterest bob tro . Dwi hefyd yn athro ac wrth fy modd yn pasio ‘mlaen y pethau yr wyf wedi dysgu hyd y ffordd.

Rydym ni’n dau yn angerddol am bobi a phob math o goginio ac wedi bod yn perffeithio ein sgiliau o oed cynnar iawn.