Cyrsiau

Mae ein cegin cartrefol a chroesawgar yng nghanol Llandaf yn le delfrydol i brofi pobi a choginio drostynt eu hunain.

Rydym yn cynnal dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer cogyddion profiadol a ddi-brofiad. Ein nod drwy redeg y cyrsiau yw rhannu ein brwdfrydedd a phrofiad yn y gegin mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

Rydym bob amser yn cadw ein dosbarthiadau diweddaru yma ar-lein. Dewiswch o’n hamserlen bresennol o weithdai a chyrsiau isod.

Siop

Bwriad ein cacennau yw i fod yn ddanteithion wedi’u paratoi’n ffres, gan ddefnyddio’r cynhwysion o’r ansawdd gorau.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gacennau dathlu yn ogystal ag ystod lawn o gacennau maethlon a blasus. Gallwch hefyd brynu eich cymysgeddau cacen eich hun i bobi yn y cartref.

Mae ein jam tsili enwog hefyd ar werth yma.

 
Rydym ni’n dau yn angerddol â phobi a pob math o goginio, ac wedi bod yn perffeithio ein sgiliau o oed cynnar iawn.

Rhedodd Haf ei chwmni arlwyo ei hun o’r enw Cegin Haf yn ôl yn Aberystwyth pan yn yr ysgol uwchradd ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny.

Gweithiodd Ian mewn chaffis a bwytai lleol yn ôl ym Môn cyn hyfforddi fel athro. Mae’n arbenigo mewn addurno teisennau ac enillodd y Bake Off Tafwyl cyntaf erioed yng Nghastell Caerdydd.

Mae cyfuniad unigryw o athrawon a phobyddion yn ein gwneud yr act ddwbl perffaith i arwain ac ysbrydoli.